فراخوان دریافت مقالات علمی-پژوهشی

فصلنامه تخصصی "پژوهش های برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری" دانشگاه مازندران از کلیه  اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه گردشگری دعوت به عمل می آورد تا مقالات علمی-پژوهشی خود را  به نشریه ارسال نمایند. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه تدوین و ارسال مقالات می توانید به سامانه نشریه مراجعه نمایند.