اخبار و اعلانات

دریافت پروانه انتشار مجله

به اطلاعیه کلیه علاقمندان و محققین ارجمند می رساند که نشریه پژوهش های برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری دانشگاه مازندران طبق صورتجلسه مورخه 93/2/30 به شماره ثبت 93/4290 موفق به دریافت پروانه انتشار گردید.

مطالعه بیشتر

فراخوان دریافت مقالات علمی-پژوهشی

فصلنامه تخصصی "پژوهش های برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری" دانشگاه مازندران از کلیه  اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه گردشگری دعوت به عمل می آورد تا مقالات علمی-پژوهشی خود را  به نشریه ارسال نمایند. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه تدوین و ارسال مقالات می توانید به سامانه نشریه مراجعه نمایند.

مطالعه بیشتر